Türkiye – Kuzey Kürdistan’daki Orman Yangınları Paris’te Protesto Edildi!

Paris – 03/04/2021 | Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan devrimci – demokratik kitle örgütleri, Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki orman yangınlarıyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirerek, Türk hakim sınıflar devletinin doğa talanına ilişkin itirazlarını dile getirdiler. 10. Paris kemer önünde saat 18:00’de başlayan eylem Öncü Partizan, Odak, ADHK, CDK-F, Bir-Kar, ACTİT ve PDD tarafından gerçekleştirildi. 

Kurumlar adına ortak hazırlanan metinde; “Türkiye-Kuzey Kürdistan faşist hakim sınıflarının AKP ve MHP iktidarı her geçen gün emekçilere, kadınlara, farklı milliyet ve kimliklere, inançlara ve doğaya dönük saldırılarını pervasızca arttırarak sürdürmektedir. 

Türkiye-Kuzey Kürdistan’da halk kitlelerini açlığa mahkum eden AKP-MHP faşizmi, kadın katliamlarını kadınlara reva gören bir adalet anlayışıyla hareket ederek her ay 30’un üzerinde kadının katledilmesine dolaylı dolaysız vesile olmaktadır. Kürt halkı başta olmak üzere ezilen ulus ve milletler üzerinde ırkçı faşizan politikalarını aralıksız sürdürürken bir yandan nefret ve düşmanlığı yaygınlaştırmak, öte yandan ise uygun zemini bulduklari illerde Kürtleri ve mülteci statüsünde bulunan halkı katletmekte ya da lince maruz bırakmaktadır. 

AKP-MHP fasist iktidarının bir başka saldırı alanı ise doğadır. AKP iktidara geldiği günden bugüne doğal güzelliklere ve doğal alanlara bakışı sadece kar amaçlı olmuştur. Bütün kültürel ve tarihi varlıkları yağmalamış ve nehirleri, gölleri, akarsu yataklarını ise hidro elektrik santral projeleri ve barajlarla talan etmiştir. Dağlar maden şirketlerine parsel parsel kiralanmış ve buralarda milyonlarca hektarlık ormanlık alanlar yok edilmiştir. Tatlı su kaynakları kirletilmiş, yaban hayatı ve insan yaşamı zehirlenmiştir.” denilerek, devletin korumalığı altında, doğa talanı üzerinden yükselen sermaye birikim modeline işaret edilmiştir. “Kundakçı Devlet Hesap Verecek”, ” Faşizme Hesap Soracağız”, “Ormanlar Yanmıyor, Yakılıyor”, ” A Bas Regime Fasicte En Turquie (Kahrolsun Türkiye’deki Faşist Rejim) şeklinde atılan sloganlarla eylem sona erdirildi.