Kimlik olmadan iltica yok Federal Hükümet, Sığınmacıların Elektronik Cihazlarını Araştırma İzni İstiyor

Ulusal Konsey 4 Mayıs günü, Federal hükümete sığınmacıların cep telefonlarını, tabletlerini ve diğer elektronik veri taşıyıcılarını inceleme yetkisi verilmesi ile ilgili bir öneriyi 65 ret oyuna karşılık 122 kabul oyuyla onayladı.
İltica Yasasında yapılan bu değişiklik, Devlet Göç Sekreterliğinin (SEM) sığınmacıların cep telefonlarını, tabletlerini, bilgisayarlarını ve USB belleklerini inceleyebilmesi için yasal dayanak oluşturmayı amaçlamaktadır. Oylanan değişikliğe göre, iltica talebinde bulunan kişinin kimliği, uyruğu veya seyahat güzergâhı, kimlik kartları temelinde veya başka bir şekilde belirlenemiyorsa, dijital ve elektronik cihazların, verilerin değerlendirilmesi için geçici olarak yetkililere teslim edilmesi gerekiyor.
Damien Cottier (FDP / VD) ön danışma komisyonunda, “Sığınmacıların yüzde 70 ila 80’i kimliklerini kanıtlayamıyor. Amaç dengeli bir çözüm bulmak olmalıdır. Mahremiyet hakkı federal anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Elektronik cihazlara el konularak verilerin araştırılması diğer tüm olasılıklar tükendiğinde son adım olmalıdır” dedi.

Yeşiller ve SP’den ret oyu
SP ve Yeşiller, temel olarak sığınmacıların elektronik verilerinin incelenmesini reddettiler. Balthasar Glättli (Yeşiller / ZH) “Almanya’dan böyle bir düzenlemenin uygun olmadığını gösteren deneyimlerimiz var. Yüzde 5’in altındaki bir başarı oranı için bu çok pahalı bir çözüm ” dedi. Ayrıca “dikkatsizce” çalışılması halinde, bir sığınmacı ile bir avukat veya bir medya çalışanı arasındaki e-postaların da SEM’in eline geçebileceğini vurguladı.
Samira Marti (SP / BL) parlamento grubu adına yaptığı konuşmasında, yasadaki bu değişikliğin sığınmacıları suçlulardan daha kötü duruma düşüreceğini, çünkü bu kişilerin suçlu değil, yalnızca İsviçre’ye sığınma başvurusunda bulunduklarını, verileri kontrol etmek için yasal bir karara gerek olmadığını söyledi.

Kimlik olmadan iltica yok
Merkez grup adına konuşan Marianne Binder-Keller (AG), “Kim olduğunu bilmiyorsak, birisine iltica hakkını nasıl verebiliriz” diye sorarak önergeyi savundu.
FDP parlamento grubu da yönetmeliğin onaylanması lehinde konuştu. Kurt Fluri (FDP / SO) “Bu, tüm iltica yasası ile ilgili değil, yasaya bir madde ekleme meselesidir, kimlik olmadan iltica verilemez ” dedi.
Önerge sahibi SVP Parlamento grubu da haliyle yasadaki değişikliği destekledi. Ayrıca Yeşil liberaller elektronik verilerin kontrol edilmesi lehinde konuştu.
Adalet Bakanı Karin Keller-Sutter, yasanın “sadece birkaç durumda” uygulanması gerektiğini hatırlattı. Federal Konsey, istişarede ifade edilen endişelerden dolayı, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra da bir değerlendirme yapılacağını, ek olarak, kişi feragat etmediği takdirde verilerin, etkilenenlerin mevcudiyetinde değerlendirileceğini belirtti. (Gazete Arkadaş)