Afganistan’ın ABD işgalinin Taliban zaferi ve yenilgisi üzerine

Afganistan’da Taliban’ın yıldırım saldırısı ve hükümet gücünün geri alınması, başarısız ve çok nefret edilen ABD emperyalist savaşının sonunu işaret eden ABD güçlerinin planlanan geri çekilmesinin beklenen sonucudur. Sadece bir hafta içinde, Taliban dün başkent Kabil’e girmeden önce tüm eyalet başkentleri ve şehirlerinin yanı sıra tüm sınır kapılarını ele geçirdi. Yeni bir hükümet kurmaya hazırlanıyor.

Taliban saldırılarını hızlandırdı ve ABD güçleri 1 Eylül’de planlanan geri çekilmelerini tamamlayamadan iktidarı ele geçirdi ve ABD işgalinin yenilgisinin altını çizdi. Bugün Afganistan’daki Amerikan kuvvetlerinin çılgınca geri çekilmesi, 1975’te Saygon’un çılgınca tahliyesini hatırlatıyor.

Taliban silahlı kuvvetlerinin saldırılarını gerçekleştirme hızı ve kolaylığı, ABD saldırganlığının ve Afganistan’ı işgalinin siyasi yönetim kurma ve halkın desteğini kazanma konusundaki başarısızlığını kanıtlıyor. ABD emperyalistleri işgallerini ancak ezici bir askeri güç kullanarak 20 yıl sürdürebildiler.

ABD emperyalistlerinin Afganistan’ın “kurtarıcıları” oldukları yalanlarını tamamen ortaya koyuyor. Bu, ABD kontrgerillasının tamamen yenilgisinin ve “bütün toplum” yaklaşımı iddialarının bir kanıtıdır. Yabancı saldırganların, özgürlükleri için savaşmaya kararlı bir halk karşısında güçlerini sonsuza kadar koruyamayacağı, tarih boyunca öğrenilen dersi bir kez daha kanıtlıyor.

Taliban’ın saldırıları, Kabil güçlerinden çok az silahlı muhalefetle karşılandı ve ABD tarafından organize edilen birçok askeri birlik görevlerini terk etti. Aynı zamanda kendilerine sefalet ve yoksulluktan başka bir şey getirmeyen Eşref Gani’nin yozlaşmış ve cani ABD kukla hükümetinden de acı bir şekilde nefret eden Afgan halkının direnişi veya yaygın protestoları da yoktu.

Taliban, büyük ölçüde ülkeyi kendi aralarında bölmeye çalışan savaş ağalarının desteğiyle saldırılarında başarılı oldu; hem de kendi ulusal çıkarlarını güvence altına almak amacıyla yabancı ülkelerin ve denizaşırı savaş ağalarının ve kapitalistlerin desteğiyle.

Taliban’ın dönüşü, kuşkusuz, Afganistan’ın topraklarını ve kaynaklarını yağmalamak ve Afgan halkını sömürmek ve ezmek için ABD emperyalistlerinin yerini alan diğer büyük kapitalist çıkarların girmesinin yolunu açacaktır. Taliban liderliğindeki bir hükümetin ülkeyi etkili bir şekilde yönetip yönetemeyeceği veya rakip savaş ağaları kendi çıkarlarını koruduğu için nihayetinde patlayacağı görülecektir.

Afganistan’ın işçileri, köylüleri ve geniş kitleleri, ulusal ve toplumsal kurtuluşun özlemini çekmeye devam ediyor. Afganistan’daki koşullar, proleter devrimcilerin ortaya çıkması ve Afgan halkının devrimci değişim mücadelesine siyasi liderlik sağlaması için verimli bir zemindir.

Filipinler Komünist Partisi

16 AĞUSTOS 2021

Kaynak : https://cpp.ph/statements/on-the-taliban-victory-and-defeat-of-us-occupation-of-afghanistan/